<<< A10. XYKROMME.83P

> >>

Tekent de kromme Y1 = f(x,y) = 0 in een vooraf ingesteld venster. Aangezien alle beeldschermpunten worden doorgerekend, kost het tekenen veel tijd (ongeveer 10 minuten).
Een voorbeeld: Y1 = 2X^2 - X^4 - Y^2 levert de kromme
2x2 - x4 - y2 = 0 in het venster:
Xmin=-1.5, Xmax=1.5, Xscl=.2, Ymin=-1.1, Ymax=1.1, Yscl=.2