<<< A11. SPXYKROM.83P

> >>

Benadert via iteraties het snijpunt van de krommen F(x,y)=0 en G(x,y)=0;
eerste schatting is x=P en y=Q: ga door tot F=0 en G=0. De convergentie lukt niet altijd of soms erg traag.
Als voorbeeld de krommen
x2 + y2 - 1 = 0 en y = sin x met eerste schatting (0,5; 0,5) als snijpunt.
Zet eerst de expressies F en G in Y1 en Y2: Y1=
X2 + Y2 - 1 en Y2=Y - sin(X); maak een (grove) schatting van een snijpunt en druk net zolang op [ENTER] tot F en G beide dicht genoeg bij 0 zijn.