<<< A12. INTEREXP.83P

> >>

Exponentiële kromme y1=a.gx vastleggen door 2 punten; interpoleren, extrapoleren.
Een voorbeeld. Een radioactieve stof heeft een halfwaardetijd van 17 minuten. Na hoeveel minuten is er nog maar 1 mg over van oorspronkelijk 100 mg? (antwoord: na 113 minuten, met y=
100.0,96 x)