<<< A13. INTERMAC.83P

> >>

Machtskromme y1=a.xb vastleggen via 2 punten; interpoleren, extrapoleren. Bijvoorbeeld:
door (16,5) en (256,10) gaat de machtskromme f(x) =
2,5 . x0,25 met f(100) = 7,9057