<<< A17. INTERSIN.83P

> >>

Sinusoïde a.sinb(x+c) + d door top en volgend dal. Bijvoorbeeld:

heeft top (4,5) en opvolgend dal (10,1).