<<< A18. TRANSFOS.83P

> >>

Transformaties (verschuiving, vermenigvuldiging/spiegeling) t.o.v. gegeven functiegrafiek Y1.
In het voorbeeld is
y=x2 t.o.v. de lijn x=3 horizontaal vermenigvuldigd met een factor - 3/4
Formules. Het functievoorschrift f(x) gaat over in:
f((x+p(h-1))/h)
na hor. verm. met factor h t.o.v. lijn x=p
v.f(x) + q(1-v) na vert. verm. met factor v t.o.v. lijn y=q
f(x-a) na verschuiving a naar rechts
f(x) + b na verschuiving b omhoog
Opmerking: factor -1 is spiegeling