<<< A20. RECURLOG.83P

> >>

Logistische Recursie, volgens U(n+1) = G.U(n).{1 - A.U(n)}
Kortweg: GX(1-AX)
® X met start X0 ; G is de startgroeifactor, A is de remcoëfficiënt.
Voor 1<G<3 ontstaat onder voorwaarden die in het programma zijn aangegeven het karakteristieke logistische patroon.