<<< A22. KEGLSNE1.83P

> >>

De kegelsnede ax2+by2+cx+dy+e = 0 wordt geanalyseerd, d.w.z.: de aard (ellips, para-, hyperbool), middelpunt, top(pen), brandpunt(en), excentriciteit en eventuele asymptoten worden bepaald. Twee voorbeelden: x2+4y2-4x=0 en 9x2-4y2-54x-16y+29=0
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8.