<<< A24. KEGLSNE3.83P

> >>

De kegelsnede ax2+bxy+cy2+dx+ey+f=0 wordt zodanig gedraaid, dat de term met xy verdwijnt, zodat de analyse ervan gemakkelijker wordt (zie nl. A22). Een voorbeeld (A23):

gaat na een draaiing van 0,9828 rad (=56,3o) over in de ellips: 13x2+52y2-52x=0
wat (na deling door 13) dezelfde ellips blijkt te zijn als die van A22.
Voor de draaihoek j (tegen de klok) geldt (mits A niet gelijk is aan C):