<<< A25. GRAFUNC.83P

> >>

Met dit stukje gereedschap steun je een functie-onderzoek. Zet de te onderzoeken functie in Y1, een eventueel tweede functie in Y2 en stel het venster in. Daarna wandelt het programma van links naar rechts over de grafiek en geeft je de coördinaten van de nulpunten, toppen en buigpunten van Y1 en de snijpunten van Y1 met Y2. In het volgende voorbeeld is gekozen voor: Y1=x3-3x2+1 en Y2=x-2. In A26 GRASYMPT.83P wordt een onderzoek naar asymptoten uitgevoerd. Een soortgelijk programma voor parametervoorstellingen (X1T,Y1T) GRAPARA.83P is 30 jan 01 gecomponeerd. En voor krommen in poolcoördinaten is er een programma met plaatjes (GRPOLPLA.83P) en een programma dat extreme punten zoekt (GRPOLEXT.83P).
N.B. Het programma zoekt met solve( op basis van tekenwisseling naar nulwaarden. Alleen enkelvoudige nulwaarden worden zo gevonden.