<<< A26. GRASYMPT.83P

> >>

Een onderzoek naar de asymptoten (verticaal, horizontaal/scheef) van een in Y1 gezette functie.
Dit programma is een vervolg op het vorige (
A25. GRAFUNC).
N.B. Het programma zoekt met solve( op basis van tekenwisseling naar polen. Alleen enkelvoudige polen worden zo gevonden.