<<< A28. HELLING.83P

> >>

Dit programma illustreert het begrip "afgeleide = helling ter plaatse van ...". A is een vast punt, P wandelt over de grafiek in de richting van A. Telkens wordt de helling (RiCo van AP) uitgerekend.