<<< A2. INHOMXAS.83P

> >>

Voer vooraf eerst de functie in (Y1) en WINDOW voor het plaatje. Het programma berekent de inhoud van het omwentelingslichaam dat ontstaat, als het vlakdeel V begrensd door: Y1, Y2, x=L en x=R om de x-as wentelt.
Bijv. vlakdeel V begrensd door: y1=
Öx, y2 = x2, x = 0,2 en x = 0,8 heeft inhoud 0,7368:
Inhoud:

Het programma
OMWENOPP.83P geeft de berekening van de oppervlakte van zo'n omwentelingslichaam
1. met een functie Y
1=...
2. met een parameterkromme (X
1(T),Y1(T))
3. met een kromme in poolcoördinaten: r
1=f (j)