<<< A30. GRAPARA.83P

>>>

Dit programma onderzoekt een in parametervoorstelling gegeven grafiek. Hier:
X
1T = T2-2T-3 en Y1T = T2-4T+2 met -6£X£6 en -3£Y£8