<<< A32. GRPOLEXT.83P

>>>

Hiermee worden de extremen van x en y (de punten met een horizontale of verticale raaklijn) van een in poolcoördinaten gegeven kromme berekend. Als voorbeeld is gebruikt r = 2 + 4cosq