<<< A38. PARAGAST.83P

>>>

Het programma vertoont pseudo-stabiele situaties in het Gastheer/Parasiet model van Nicholson-Bailey.
De variabele R is alleen interessant tussen 0 en 3,5 (ongeveer); voor grotere R is het limietpunt (0,0).