<<< A39. TOENAMEN.83P

>>>

Het programma maakt een toenamendiagram en -tabel van een vooraf in Y1 ingevoerde functie.