<<< A6. OPPTOXAS.83P

> >>

Berekent de oppervlakte van het vlakdeel begrensd door: y1 (boven), y2 (evt y2=0), x=L en x=R.
Functie Y1 vooraf invoeren en WINDOW instellen voor het plaatje.
Bijvoorbeeld: de oppervlakte onder F(x) = 1/x tussen x=1 en x=e is 1.
Formule: