<<< A7. OPPTOYAS.83P

> >>

Berekent de oppervlakte van een vlakdeel t.o.v de y-as, begrensd door:
x=0 (de y-as), Y1= f(x), y=p en y=q .Vooraf de functie invoeren in Y1 en WINDOW instellen voor het plaatje.
Bijvoorbeeld: vlakdeel tussen f(x) =
Öx, y=1 en y=Ö10
Noem de snijpunten Y1(L)=P en Y1(R)=Q
De oppervlakte is berekend als de som van
(1) de rechthoek links van x=L met breedte (Q-P) en hoogte L en
(2) het gebied rechts daarnaast: