<<< A8. RKLNINP.83P

> >>

Berekent en tekent de raaklijn in een punt van de grafiek van y1 aan die grafiek. Vooraf moet de functie in Y1 worden ingevoerd en het venster WINDOW worden ingesteld.
Bijvoorbeeld: de raaklijn in het punt (4,2) aan de grafiek van f(x)=
Öx is y=0,25 x + 1
De formule voor de raaklijn in (P,Q) is: y - Q = A . ( x - P) met de rico A = y' = afgeleide waarde.
Als het punt (P,Q) buiten de kromme ligt, is de situatie minder simpel. Zie daarvoor het optimaliseringsprogramma RKLNUITQ (A9).