<<< A9. RKLNUITQ.83P

> >>

Tekent en berekent de raaklijn vanuit punt Q buiten de grafiek van y1 aan die grafiek. Vooraf het venster instellen en de functie invoeren in Y1. Soms zijn er twee raaklijnen, vandaar dat het programma vraagt of de betreffende raaklijn onder of boven de y1 ligt. (Een optimaliseringsprobleem).
Bv. de raaklijnen vanuit punt Q(A,B) = (8,10) aan f(x)=
x3 - 6x2 + 50 :