ZAANLANDS LYCEUM 150 JAAR.

Op de reünie op 22 oktober 2016 heb ik aan 120 oud-leerlingen een afscheidsles gegeven met een PowerPoint presentatie.
Die les staat hier.


MET DE KENNIS VAN NU (2014)

2014-15 was mijn laatste schooljaar als wiskundeleraar. Een jaar met een groep wiskunde B VWO en een groepje wiskunde D VWO. In de zomervakantie heb ik eens teruggekeken naar de wiskunde (B) examens sinds 1957, het jaar waarin ik zelf als HBS leerling examen deed. De site www.hhofstede.nl/opgaven/examens.htm kan ik u warm aanbevelen. Die bevat naast oude examens ook ideeën voor praktische opdrachten en profielwerkstukken. Ik heb van deze site zeven examens uitgewerkt uit de tweede helft van de twintigste eeuw, mij telkens in gedachten verplaatsend naar de wiskundeleraar anno nu, die destijds zelf ooit een wiskunde examen havo/vwo aflegde.

Een PDF verslag van mijn arbeid, getiteld "Met de kennis van nu", kun je hier downloaden. Gerard Koolstra reviseerde mijn uitwerking van het examen wiskunde I 1976.

Collega's van 36 jaar hebben mogelijk in 1996 examen afgelegd. Ik ben benieuwd naar hun herinneringen aan de constructie in het rechte prisma van vraag 10. Collega's van 56 jaar, die zich na de havo, eventueel doorgestroomd naar het atheneum, via de lerarenopleiding tweede- en eerstegraads bekwaamd hebben, zullen genieten van het uitgebalanceerde, strakke en veelzijdige examen havo 1971.

Opvallend was dat heel veel onderwerpen tegenwoordig op de wiskunde B examens niet meer getoetst worden. Vectorrekening inclusief uitwendig product op de havo! Maar ook absolute waarden, limieten, continuïteit en differentieerbaarheid, meetkundige (sommeerbare) rijen, partieel integreren, arctangens, trigonometrie en goniometrische formules, kansrekening (zat wel in wiskunde I en wiskunde B1), impliciete functies en differentiaalvergelijkingen. Veel te veel om op te noemen.

Wat is daarvoor in de plaats gekomen? Ik heb lang nagedacht. Ik vond alleen het onderwerp koordenvierhoeken, dat overigens in mijn HBS tijd al in de derde klas werd behandeld. Een zwarte bladzijde in het wiskundeonderwijs. Wel zijn sinds het midden van de jaren '90 steeds vaker plaatjes, contexten, formulebladen en grafische rekenmachines deel gaan uitmaken van de wiskunde B examens.

Het verhaal van wiskunde B1 en B1,2 en weer terug naar wiskunde B (zonder kansrekening) uit het derde millennium ligt nog te vers in het geheugen om in deze terugblik te verwerken.


Henks nieuwste boek:
OP WEG NAAR WISKUNDE - Het Grote Rekenboek PLUSBOEK
te bestellen (o.a) bij de uitgever http://www.ScalaLeukerLeren.nl

Voor de laatste maanden in groep 8 van de basisschool. Maximale aansluiting op de brugklaswiskunde en nog verder: delers en priemgetallen, breukrekenen, negatieve getallen, machten, wortels, algebra, verbanden en grafieken, de stelling van Pythagoras, meetkunde (hoeken, cirkels, oppervlakte, inhoud, projecties) en kansberekeningen. Dit boek is geheel zelfstandig door te werken, mede door de volledig uitgewerkte antwoorden bij elke opgave.


Henks andere boekjes
te bestellen bij www.epsilon-uitgaven.nl

De serie bijspijkerboekjes. Een complete cursus wiskunde.
- Snel wiskunde bijspijkeren
- Een achterstand wiskunde inhalen

Compleet bijspijkeren voor wiskunde in de :
Spijker 1. rekenen
Spijker 2. algebra
Spijker 3. functies
Spijker 4. differentiëren
Spijker 5. integreren
Spijker 6. kansrekening+statistiek
Spijker 7. uitbreiding goniometrie+vectoren

Voor elk deeltje staat 10 à 20 uur studie. Binnen een week heb je dus oude kennis opgefrist en nieuwe kennis opgedaan!

Recreatie met de zebraboekjes :
Zebra 23: Experimenteren met kansen
Zebra 32: Experimenteren met rijen


Het nulde boekje "Inventies in de Vrije Ruimte", voorloper van de twee Zebraboekjes verscheen alleen in PDF. Kijk hier.

De module modellen voor wiskunde D (h/v) geeft uitgewerkte voorbeelden van toegepaste analyse. Minimale context en maximale analyse en ZONDER GRAFISCHE REKENMACHINE.
Tweede editie van de 25 OPTIMALISERINGSOPGAVEN: hier downloaden

Examentraining wiskunde B vwo in een PowerPoint-PDF presentatie: uitwerking stap voor stap door de laatste examens.
Hier oefenexamen 2008-I downloaden
Hier oefenexamen 2009-I downloaden
Hier examen 2010-I downloaden
Hier examen 2010-II downloaden
Hier examen 2011-I downloaden
Hier examen 2011-II downloaden
Hier examen 2012-I downloaden
Hier examen 2012-II downloaden
Hier examen 2013-I downloaden
Hier examen 2013-II downloaden
Hier examen 2014-I downloaden
Hier examen 2014-II downloaden

En na alle serieuze zaken dan hieronder één van mijn eerste producten bij het programmeren van de TI grafische rekenmachines:
Soort van uitgebreide boter-kaas-eieren . . .

Probeer dit met Spelletje.