<<< G10. ONTBIND.83P

> >>

Dit programma ontbindt een getal in zijn priemfactoren (priemdelers).
De uitkomst wordt gegeven in de vorm: {Lijst1} ^ {Lijst2}.
Een voorbeeld: 65548 = 23.34.1011