<<< G12. GET6174.83P

>>>

Naar aanleiding van een stukje in de Nieuwe Wiskrant www.fi.uu.nl/wiskrant (opgave 201) van Aad Goddijn getiteld Gewone getallen bestaan niet schreef Ton van Amsterdam dit programma.
Neem een getal van vier (niet alle vier gelijke) cijfers, rangschik de cijfers van hoog naar laag (H) en van laag naar hoog (L) en herhaal dit proces voor het verschil H-L. Het lijkt erop, dat de einduitkomst altijd 6174 is. En 6174 levert een cirkeltje, want 7641-1467=6174.
Via (o.a) de toevoeging For(G,1000,9998) is het onderzoek te automatiseren (maar dan moet je wel een uur of twee geduld hebben). Soortgelijke eigenschappen hebben getallen met 3 en (zelfs) 2 cijfers.