G1. DELERS.83P

> >>

Bepaalt (in tweetallen) alle delers van een getal, bijvoorbeeld het getal
900 = 1x900 = 2x450 = 3x300 = ...;
totaal 27 delers, nl: 1, 2, 3, 4, ..., 30, 36, 45, ..., 450, 900