<<< G2. PRIEMRIJ.83P

> >>

Levert een rij priemgetallen vanaf een ingevoerd startgetal. De rij komt in Lijst L1 (pas op: L1 gebruikt erg veel geheugen). Na gebruik dus L1 via STAT 4: ClrList L1 opschonen.
De gemiddelde tussenruimte van opvolgende priemgetallen P ("de priemgetallendichtheid") neemt maar heel geleidelijk toe, namelijk evenredig met log(P). De grootste afstand (34) tussen opvolgers vond ik (voor P<6000) bij P=1327 en 1361.
Onderzoek experimenteel ook het "vermoeden van Goldbach" (1742) dat beweert dat elk even getal (>2) te schrijven is als de som van twee (eventueel gelijke) priemgetallen, zo is 16=3+13 en 6=3+3. En onderzoek of 6 het grootste even getal is dat niet de som is van twee verschillende priemgetallen.
N.B.1: een demo (voor ouderavond of open dag) met een doorlopende priemgetallengenerator is te vinden op:
DMOPRIEM.83P
N.B.2: de rij LPRIEM met de eerste 449 priemgetallen (t/m 3169) is binnen te halen via:LPRIEM.83L
N.B.3: de lijst is uitgebreid met behulp van de Silver Editie naar 884 priemgetallen t/m 6007 in LPRIM2.83L