<<< G6. DPRECIES.83P

> >>

Dubbele precisie: twee getallen van maximaal 10 cijfers vermenigvuldigen.
Zo is:
1234567890 x 9876543210 = 12193263111263526900