<<< G7. REPBREUK.83P

> >>

Levert telkens 10 decimalen van de repeterende breuk 1/N (een programma van Ton v Amsterdam). Bijvoorbeeld: 1/199 = 0,0050512562814070351...
Een mooi programma met de naam repeats.83p is te downloaden uit de nieuwsbrief voorjaar 1999 op site www.ti.com/calc/docs/80xs99.htm van de club "EIGHTYSOMETHING" , alwaar een groep leerlingen van de "9C Math class of The Country Day School" uit Canada verslag doet van een uitgebreide, klassikale praktische opdracht: "Patterns in Repeating Decimals".