<<< G9. DEBINHEX.83P

> >>

Zet de gewone, decimale notatie van een getal om in de binaire (tweetallige) of hexadeciamle (zestientallige), en ook omgekeerd. Een programma van Pieter Schadron.