Getallen

G1 DELERS: Alle delers van een getal
G2 PRIEMRIJ: Alle priemgetallen vanaf een gegeven getal
G3 PYTHAGO2: Alle Pythagoras drietallen in R2
G4 PYTHAGO3: Alle Pythagoras viertallen in R3
G5 PSFERMAT: Pseudo-Fermat: op 1 na de stelling v Fermat
G6 DPRECIES: Dubbele precisie (product van 20 cijfers)
G7 REPBREUK: Alle decimalen van een repeterende breuk
G8 N3PLUS1: Het 3N+1 raadsel
G9 DEBINHEX: Decimaal, binair, hexadecimaal omzetten
G10 ONTBIND: Een getal ontbinden in z'n priemfactoren
G11 PIXLTEXT: Omrekenen coördinaten (X,Y) in pixels voor TEXT(A,B)
G12 GET6174: Verwissel de 4 cijfers van een getal en trek af
G13 DIOFANT1: Bepaal de gehele oplossingen van ax+by=c