Relevante web-adressen:

Installeren / downloaden van de benodigde software.

Bereid het volgende voor door een nieuwe map te maken (in Windows) voor de TI-83 of -84(plus)
De software wordt vervolgens opgehaald uit het Texas Instruments adres http://education.ti.com/
en daarna

Voor de TI-83 familie met TI-GRAPH-LINK:

Voor de TI-84 familie met TI-Connect via USB kabel:

In de inleiding staan aanwijzingen over het zelf programmeren van je TI-84.

 


Waarschuwing.

De volgende tekst is minder geschikt voor jeugdige kijkers.KINDJE 2000

Er is een nieuw aanbod van leerlingen op de onderwijsmarkt. Vergeleken met hun voorgangers hebben de leerlingen die in de jaren nul van de eenentwintigste eeuw bij het Hoger Onderwijs aankloppen met een enigszins exacte (technische, informatiekundige, bedrijfskundige, medische, psychologische) intentie, een sterk afwijkende wiskundige opvoeding genoten. Tal van moderne noties van volwassen onderwijskundigen en didactici hebben zij ondergaan. Het idee dat wiskunde vooral leuk zou moeten zijn (dat wil zeggen leuk volgens de volwassenen), het idee dat wiskunde vooral actueel ("realistisch", een eufemisme voor gekunsteld) zou moeten zijn, het idee dat het menselijk (c.q. kinderlijk) geheugen beter zou werken als achtergronden volledig begrepen worden: wie zou de Nieuwe Deskundigheid durven betwisten? Cohorten van onderwijsmanagers, pedagogen, didactici, politici en andere experts (opgeleid met een pretpakket in de jaren zeventig en tachtig toen zelfontplooiing op volkshogescholen belangrijk was) hebben inmiddels tot overmaat van geluk ontdekt dat zelfwerkzaamheid de nieuwe variant van zelfontplooiing moet zijn. De eerste basisgevormden kwamen in 1998 van school, de eerste Tweede Fasers in 2000: jongeren, gewapend met grote digitale vaardigheden en voorzien van alle materiële gemakken, maar zonder veel mathematische voorkennis. Zelfwerkzaamheid en structurele verwaarlozing hebben immers geleid tot een achteruitgang van ongeveer 40% in lestijd pardon: contacturen.

Er is echter een lichtpunt: de grafische, programmeerbare calculator. De plaatsvervangende leraar, de huiswerkbegeleider, de elektronische spiekbrief en - voor wie zich in het programmeren verdiept - de steun en toeverlaat bij Praktische Opdrachten. Weg met de algebra! De bediening ervan is gemakkelijker dan die van een mobieltje. En dat alles legitiem, binnen de officiële examenprogramma's. Programmaatjes van elkaar kopiërend in het studiehuis gaan we het derde millennium in.