<<< M3. R3LYNLYN.83P

> >>

Invoer van de coördinaten van A, B, C en D.
Berekening van de hoek tussen de (eventueel kruisende) lijnen AB en CD.
vectoren vetgedrukt en cursief
hoekformule
j(AB,CD):
cos
j = |(AB.CD)| / [|AB|.|CD|]