<<< M4. R3LYNVLK.83P

> >>

Invoer van de coördinaten van A, B, C, T en U.
Berekening van de hoek tussen de lijn TU en het vlak ABC.
 

Gebruikte formules. Vectoren vetgedrukt en cursief.
Uitproduct: a x b = vector (aybz-byaz, azbx-bzax, axby-bxay)
Normaalvector vlak ABC: nABC = AB x AC = n = vector (p,q,r)
hoekformule
j(TU,vlak ABC):
sin
j = |(TU.n)| / [| TU |.| n | ]