<<< M6. R3LOODLN.83P

> >>

Invoer van de coördinaten van A,B,C en D. Berekend worden
(1) de punten P op lijn AB, Q op lijn CD zodanig, dat lijn PQ
loodrecht staat op beide lijnen AB en CD
(2) de lengte van het loodrechte lijnstuk PQ (= de afstand van de lijnen AB en CD).

Voor de vectoren OP en OQ geldt:
p
= a +
a (b-a) en q = c + b (d-c) met
a = {(AC.AB)CD2-(AC.CD)(AB.CD)} / {AB2CD2-(AB.CD)2} en
b = {-(AC.CD)AB2+(AC.AB)(AB.CD)} / {AB2CD2-(AB.CD)2}
en afst PQ = | q - p |