<<< M8. R2SPROT.83P

>>>

1. Rotatie over 90o om (A,B) = (2,3) van het punt (x,y) = (8,7) levert beeldpunt (-2,9)
2. Spiegeling in y=1/2 x + 2 van (4,-1) levert spiegelbeeld (0,7)
1. 2. 3.
4. 5. 6.
  7.

Formule voor rotatie van punt (x,y) om centrum C over j graden:
x ' = (x-xC)cos
j - (y-yC)sin j + xC
y ' = (x-xC)sin
j + (y-yC)cos j + xC
Formule voor spiegeling van punt (x,y) in de lijn y = ax + b:
x ' = c(dx+2ay-2ab)
y ' = c(2ax-dy+2b)
met c = 1 / (1+a2) en d = 1 - a2