<<< N3. NAVECOPT.83P

> >>

Het optellen van twee vectoren met lengtes v1 en v2 en richtingshoeken q1 en q2