<<< N4. NAVEERTR.83P

> >>

Veer: uitrekking, gevolgd door trilling. Aan een gewichtsloze veer wordt een massa M gehangen waardoor hij een uitrekking A krijgt. Daaruit volgt de veerconstante.
Bij een nieuwe uitrekking U (vanuit de evenwichtsstand) kan nu de trillingstijd berekend worden.