<<< N9. NAONTSNP.83P  
Berekening van de baansnelheid (vB) en ontsnappingssnelheid (v0) op een afstand R van het centrum van een massa M