P1. PRBLEEM1.83P

> >>

Optimalisering. Iemand begeeft zich van S(Start) naar E(Eind), het eerste stuk SP met snelheid V, het tweede stuk PE met snelheid W (V<W). Gevraagd wordt voor welke positie van P de route SPE het snelst wordt afgelegd.