<<< P3. PRBLEEM3.83P

> >>

Optimalisering, een bijzonder geval van P2. Op tijdstip t=0 starten A (op de y-as) en B (op de x-as) met snelheden V en W richting O(0,0). Op welk tijdstip is hun afstand minimaal?