<<< P9. LINPRO
Een programma over lineair programmeren.
(LINPRO vervangt sinds 30 nov 2003 LINPRO1 en LINPRO2).
Eerst wordt het toegestane gebied (arcering aan de "verkeerde" kant van de grenslijnen) getekend;
daarna worden de hoekpunten uitgerekend;
tenslotte wordt de doelfunctie ingevoerd en de doelwaarden berekend.
Een voorbeeld.
Gegeven: x ³ 0; y ³ 0
Wat is de maximumwaarde die de doelfunctie F(x,y) = 5x + 4y + 100
kan aannemen onder de voorwaarden:
(1) 4x + 3y £ 32
(2) 3x - y ³ - 2
(3) x £ 5
Opmerking:
De tweede voorwaarde moet ingevoerd worden als: -3.x + 1.y £ 2
De derde als: 1.x + 0.y £ 5
De maximum doelwaarde is F = 142 (voor x = 2 en y = 8).