<<< S10. NORMATBL.83P

> >>

Aflezen van de normale tabel: de z-waarde komt in Y1; de cumulatieve kans P(X£Z) in Y2.
L=linker X-waarde; R= rechterX-waarde; M=gemiddelde; S=standaarddeviatie;
A=oppervlakte links van X, of A=oppervlakte tussen L en R

Een verbetering van dit programma is te vinden in
NORMAL.83P