S12A. TOETSBIN.83P

> >>

Toetsen op de binomiale verdeling. Levert het Kritieke gebied: de X-waarden waarvoor de nulhypothese verworpen wordt. Uitgaande van n=37, p=0,5 en a = 0,01 worden alle X-waarden ³26 en £10 verworpen (het Kritieke Gebied).