<<< S12. TOETSNOR.83P

> >>

Toetsen op de normale verdeling. Levert het Kritieke gebied: de X-waarden waarvoor de nulhypothese verworpen wordt. Incl. continuïteitscorrectie. Een voorbeeld: Uitgaande van één steekproef (n=1) met M=100, s=15 en a = 0,01 worden de X-waarden bepaald die ten onrechte verworpen worden (het Kritieke Gebied). Als je toetst op het gemiddelde van een grotere steekproef, moet s nog gedeeld worden door Ön.