<<< S13. BINTGEMZ.83P

> >>

Betrouwbaarheids Z-interval voor een populatie met bekende standaarddeviatie s. Invoer: de standaarddeviatie (s) van de populatie; de grootte (n) en het gemiddelde (x) van de steekproef; de betrouwbaarheid (B). Uitvoer: een %-betrouwbaarheidsinterval rond het geschatte gemiddelde. Toetsen op de normale verdeling levert het Kritieke gebied: de X-waarden waarvoor de nulhypothese verworpen wordt. Zie ook S14: TESTGEMZ