<<< S14. TESTGEMZ.83P

> >>

Menu STAT TESTS 1: Z-Test; zie ook S13 BINTGEMZ.
Z-toets op het populatiegemiddelde (
mo) voor een populatie met bekende standaarddeviatie (s).
Voorbeeld: gegeven is dat het gemiddeld i.q. 100 is met een standaarddeviatie van 15. Van een klas van 25 scholieren is het gemiddeld i.q. op 105 bepaald. Is dit resultaat (105) significant hoger dan het populatiegemiddelde (
a = 0,05)?
Neem als nulhypothese Ho:
m=mo en als alternatieve hypothese H1: m>mo. Het programma berekent de overschrijdingskans p = 0,048 bij de z-waarde z=1,67. Conclusie: Ho wordt (net) verworpen. Het gemiddeld i.q. van deze klas is significant hoger, want 0,048 < 0,05.