<<< S15. BINTGEMT.83P

> >>

Betrouwbaarheids t-interval voor een populatie met onbekende standaarddeviatie.
Invoer: het gemiddelde (
x), de standaardafwijking (S) en de grootte (n) van de steekproef;
de betrouwbaarheid (B). Zie ook
S16: TESTGEMT.
Uitvoer: een B%-betrouwbaarheidsinterval rond het geschatte gemiddelde.