<<< S16. TESTGEMT.83P

> >>

t-toets op het populatiegemiddelde (mo) voor een populatie met onbekende standaarddeviatie.
Voorbeeld: van een klas van 25 scholieren is het gemiddeld i.q. 105 met een standaarddeviatie van 15. Is dit resultaat (105) significant hoger dan een verondersteld populatiegemiddelde 100?
Neem als nulhypothese Ho:
m=mo en als alternatieve hypothese H1: m>mo.
Het programma berekent de overschrijdingskans p = 0,058 bij de t-waarde z=1,63.
Conclusie: Ho wordt niet verworpen. Het gemiddeld i.q. van deze klas is niet significant hoger, want 0,058 > 0,05. Zie ook
S15: BINTGEMT.