<<< S17. BINT1PRO.83P

> >>

Proporties (percentages). In een representatieve steekproef bij 1000 mensen zeggen 183 op de Partij van de Waarheid te zullen stemmen. Doe een voorspelling met 95% zekerheid voor het werkelijke percentage stemmers op deze partij. Antwoord: het 95% betrouwbaarheidsinterval is 18,3 ± 2,4 (%). Zie ook S18: TEST1PRO.