<<< S18. TEST1PRO.83P

> >>

In een representatieve steekproef zeggen 183 van de 1000 geïnterviewden dat ze op de Partij van de Waarheid zullen stemmen. Bij de verkiezingen blijkt het echter 21% te zijn. De vraag is, of dit een significant (a = 0,05) hoger percentage is.
Ho: p=0,83 H1: p > 0,83;
Antwoord: aangezien 0,018 < 0,05 wordt de nulhypothese verworpen.
Het verkiezingsresultaat is dus significant hoger dan de voorspelling. Zie ook
S17: BINT1PRO.